Çukurca Mh. Çamlık Sk. No: 35 Bursa / Osmangazi
Pazartesi - Cumartesi 08:00-18:00
+90 224 452 30 22

Havalandırma Sistemleri

Kuzey sera sistemleri Kuzey sera sistemleri Kuzey sera sistemleri

Havalandırma Sistemleri

Sera içerisine giren güneş ışınları bitkiler ve sera içindeki diğer cisimler tarafından emilir. Emilen bu güneş enerjisinin bir bölümü, buharlaşma için ısı olarak kullanılır, geri kalan bölümü de ortamın sıcaklığının artmasına neden olmaktadır. Sıcaklığı artan ortamlardan yayılan ısı, sera içi havasının sıcaklığını yükseltir. İçerdeki bu sıcak hava bitkiler için tehlikeli boyutlara ulaşmadan, dış ortamın daha serin havasıyla belli oran ve periyotlarla değiştirilmesi gerekir. Sera iç sıcaklığının en sıcak günlerde dahi 30°C’nin üstüne çıkması istenmez. İyi bir havalandırma ile sera içi sıcaklığını dış ortamdan 2-3 °C daha düşük bir değere indirmek mümkün olabilmektedir.

Ayrıca iyi bir havalandırmayla sera içi nem düzeyi istenen sınırlarda tutulabileceği gibi azalan CO2 miktarının da uygun düzeylerde kalması sağlanır. Örtü altı yetiştiriciliğinde bu bilgiler gözönüne alındığında doğal havalandırmanın önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Sera içinde iyi bir havalandırma sağlanabilmesi için gerekli parametrelerden biride, saatteki hava değişim sayısıdır. Hava değişim sayısı plastik örtülü bir serada 50- 60, cam seralarda 40-50 civarında olmalıdır. İdeal koşullarda ise bu değer 15-30 arasında kalır. Otomasyon sistemi kurulu bir sera içerisinde havalandırma sistemi otomatik olarak sistem tarafından gereken açıklığa getirilir. Otomasyon sistemi olmayan seralar için manuel olarak havaladırma tertibatı kullanılabilir.

Seracılık faaliyetleriniz için bilgi ve desteğe mi ihtiyacınız var?